Spoločnosť

AM Holding Slovakia, s.r.o. je obchodná spoločnosť so zameraním najmä na vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu, zasielateľstvo, obchodnú činnosť, odvoz odpadu cisternovým vozidlom a čistenie kanalizačných systémov.

Naše začiatky siahajú do roku 2000, kde sme čerpali prvé skúsenosti v tejto oblasti. Každodenná tvrdá práca so zákazníkmi nám priniesla potrebnú znalosť a flexibilitu v našom podnikaní, čo je zárukou kvality a spokojnosti pre našich klientov.

V roku 2009 sme sa pretransformovali a vytvorili sme jednotnú spoločnosť AM Holding Slovakia, s.r.o., ktorá pokrýva celú oblasť zámeru našich služieb.